Korrektheid van Bronaanhalings

GEBRUIK VAN AANHALINGSTEKENS BY BRONAANHALINGS:

Aanhalingstekens word slegs gebruik by DIREKTE aanhaalings en nie by INDIREKTE aanhalings nie.

Om ‘n toespraak KORT genoeg te hou om binne die toegelate tyd te bly, en om die VLOEI van die toespraak te bevorder – word meestal van INDIREKTE aanhalings gebruik gemaak.

‘n Bekende voorbeeld:

Bronaanhaling: Die Apostel, Johannes skryf in Joh 3:16 dat God die wêreld lief het. (Geen aanhalingstekens nie, want dit is nie ‘n direkte aanhaling van Johannes se presiese woorde nie)

‘n DIREKTE aanhaling sou lui: “God het die wêreld so lief gehad, dat Hy Sy enigste Seun gegee het...”

Hier kan jy sien dat die DIREKTE aanhaling onnodig lank is, en die vloei van die toespraak benadeel.

Die punt wat jy wil oorbring is dat God die wêreld lief het – daarom gebruik jy eerder ‘n INDIREKTE aanhaling, sonder enige aanhalingstekens, omdat aanhalingstekens ‘n direkte aanhaling impliseer.


Meer oor bronaanhalings:


“Soveel hoofde, soveel sinne” lui die spreekwoord: Soveel beoordelaars, soveel vereistes vir bronaanhalings, sou ek kon byvoeg. Vir sommige beoordelaars is die VOLLEDIGHEID van bronaanhalings byvoorbeeld ‘n groot kwessie, ten spyte van die ATKV se verduideliking dat vereistes ten opsigte van die volledigheid van ‘n spesifieke bronaanhaling sal afhang van die aard van die toespraak.

Vir ander beoordelaars is dit ‘n groot kwessie dat die DATUM van bronaanhalings nie te oud moet wees nie, ten spyte van die feit dat die ATKV aanhalings uit die Bybel toelaat wat eeue oud is! As die aanhaling sou verwys na kritieke watervlakke in die land se damme, dan is dit tog vanselfsprekend dat die aanhaling baie onlangs moet wees; maar as ‘n aanhaling lui dat gereelde oefening belangrik is vir ons gesondheid, dan bly die stelling tog vir dekades lank toepaslik. Ongelukkig is DIE soort onderskeid vir sommige beoordelaars maar moeilik om te maak en sommige is onbuigbaar in hulle selfgemaakte vereistes: Sommige besluit blykbaar op eie houtjie op ‘n toegelate tydsverloop van byvoorbeeld 3 jaar, anders is die aanhaling “te oud” na hulle smaak, ongeag die aard daarvan.

Om te verhoed dat sprekers onnodig punte verloor, moet ons die wye spektrum van beoordelaars (en onderwysers) se lysie wense (wat blykbaar jaarliks langer word) maar probeer akkomodeer so ver ons kan.

My delemma: Ek wil vanoggend ‘n aanhaling gebruik uit ‘n insetsel op die BBC-nuustasie wat eergister uitgesaai is. ‘n Kommunikasiekundige het kommentaar gelewer op die lyftaal en gebare wat deur ‘n kandidaad in die Amerikaanse presidentsverkiesing gebruik is. Ek weet die insetsel is eergister uitgesaai, ek weet die kommentaar is deur ‘n kommunikasiekundige gedoen en ek kan ook onthou dat die kundige ‘n vrou is, maar aangesien ek nie ‘n fotogeniese geheue het nie, kan ek nie haar Voornaam onthou nie.

Ek weet sommige beoordelaars gaan ten spyte van die (genoegsame) geloofwaardigheid wat die BBC-nuusstasie reeds aan die aanhaling verleen - steeds ‘n Voornaam en Van vereis van die spesifieke kommunikasiekundige wat kommentaar gelewer het.

So wat gaan ek doen?

Opsie-1: Ek kan 3 ure op ‘n Internetsoektog spandeer in die hoop dat ek die spesifieke kundige se Voornaam en Van sal opspoor en die risiko loop dat my soektog na 3 ure steeds niks sal oplewer nie.

Opsie-2: Ek kan die bronaanhaling maar laat vaar, en ‘n swakker bronaanhaling kies, wat meer volledig is, hoewel dit minder oortuigend is.

Opsie-3: Ek kan steeds die BBC-nuuskanaal as werklike bron gebruik, steeds verwys na ‘n kommunikasiekundige as die werklike kundige persoon wat ek aanhaal, en steeds haar werklike kommentaar aanhaal – en dan daardie een stap verder gaan en ‘n FIKTIEWE Voornaam en Van aan haar toeken! Oeps!

So, wat gaan ek doen?

Ek skryf al sedert 2010 redenaarstoesprake. Ek het al baie verlore ure spandeer op Opsie-1, en dan maar oorgeslaan na die minder gewensde Opsie-2, maar ek het nou besluit “tot hier toe en nie verder nie”. (Omdat daar korrelkop beoordelaars ook bestaan, en ek nie ‘n fotogeniese geheue het nie.)

Ek kies opsie-3, omdat die BBC-nuuskanaal na my mening reeds genoeg geloofwaardigheid aan die aanhaling verleen: Omdat hulle nie sommer enige pampoen sal kry om kommentaar te lewer op die gebare wat deur die presidensiële kandidate gebruik is nie.

Ek kies opsie-3 omdat die beoordelaar/of onderwyser self ook nie die persoon se Voornaam en Van vir langer as 5 minute gaan onthou nie en daarom ook nie kan verwag dat ek die Voornaam en Van vir dae lank moes kon onthou nie.

Ek kies opsie-3 omdat ek weier dat ‘n spreker punte moet verloor omdat sommige onderwysers/of beoordelaars onrealistiese vereistes stel ten opsigte van die volledigheid van bronaanhalings.

Verder: As ek ‘n boheemse Voornaam en Van soos doktor Vijai Sharma moet aanhaal, is dit dalk beter om van doktor Vanessa Sharma te praat, eerder as om die spreker oor sy woorde te laat struikel. Of as ek professor Dee Phibbs moet aanhaal, sou dit dalk wys wees om dit eerder fiktief weer te gee as Professor Dean Phillips, omdat die feitelik korrekte Voornaam en Van so verwarrend klink en moeilik oor die spreker se Afrikaanse tong rol.

Dan is daar nog onsinnige web-adresse soos www.education.wa.edu.au
Miskien moet ons so ‘n onwaarskynlike web-adres maar “aanpas” om te net lees www.education.au

Gevolgtrekking: Soms is dit wenslik om hier en daar maar fiktiewe aanpassings aan aanhalings aan te bring, maar wees gerus: Die INHOUD van my bronaanhalings is tegnies korrek, want beoordelaars en onderwysers is belese mense wat nie onsin vir soetkoek sal opeet nie – ook al is die waarheid oor die werklike voorname en web-adresse soms vreemder as fiksie!