Raakpraat RedenaarsRaakpraat Redenaars Toesprake

Prys: R390 per toespraak.
Jou toespraak word binne 24 uur (of gouer!) per epos gestuur!
Om jou toespraak te bestel kliek op die volgende skakel om 'n aanlynbestelvorm (met stap-vir-stap verduidelikings) in te vul:


Vir navrae, stuur 'n epos na redenaars@gmail.com

Toesprake word volgens die beoordeelstaatriglyne van die ATKV geskryf.

Om jou Raakpraat-toespraak aan te vra, gebruik die Aanlyn-bestelvorm: Die bestelvorm verduidelik stap-vir-stap hoe alles werk!

Lees gerus die voorbeeld van 'n tipiese Raakpraat Redenaars toespraak om seker te maak jy is tevrede met die styl wat jy kan verwag.

Hoekom is jou keuse van die regte toespraak so belangrik? As jy na die ATKV beoordeelstaat kyk - dan sien jy dat die beoordeling uit 'n totaal van 50 punte tel.

Hiervan tel 20 punte vir die redenaar se aanbieding van die toespraak.

Die ander 30 punte (meer as die helfte van die totaal) tel vir die toespraak se inhoud en die tegniese vereistes waaraan dit moet voldoen. Met die keuse van 'n toespraak kan jy jou kind dus die voorsprong gee, of hom in die voet skiet - nog voordat hy sy mond oopmaak om te praat! 

Die hoërskool totaal tel uit 100.

35 punte vir die lewering en 65 punte vir die toespraak!

Vorige prestasies: Sien die Ererol vir redenaars wat raakpraat!

Kleur-illustrasies prikkel jou geheue! En elke toespraak is ook ingedeel in kleure sodat jy kan weet of jy met die inleiding, 'n argument of samevatting besig is – en sodat jy die struktuur van 'n toespraak kan leer verstaan vir wanneer jy later onvoorbereide toesprake moet lewer.

LW: die ATKV vereis wel 3 bronaanhalings, maar net 2-4 argumente: Ek gebruik baie maal 2 argumente, om binne die tydsbeperking meer ruimte te vind vir aspekte soos humor, spitsvondigheid, eie opinie, logiese redenering, kreatiewe en beeldryke taalgebruik, ens.

Vir 'n toespraak wat jy met selfvertroue kan aanbied: Gryp die geleentheid aan! Van sleutelargumente tot slotopmerking ontsluit die regte toespraak jou gehoor en skuif die gordyn oop op 'n blink toekoms!

ALLEENREG: Moenie in 'n duur verleentheid beland nie: Ander skrywers op die web gee jou so min as een maand alleenreg op 'n toespraak wat "spesiaal vir jou" geskryf word. (Doen navraag!) Raakpraat Redenaars gee jou vir die res van die betrokke skooljaar alleenreg op jou toespraak - en jy kry 'n Alleenregsertifikaat!ATKV Temas vir 2016 Redenaarstoesprake

GRAAD 1 tot 3

Ledigheid is die duiwel se oorkussing - toespraak
Ledigheid is die duiwel se oorkussing
As die vlooi byt, moet jy krap - toespraak
As die vlooi byt, moet jy krap

Elke haan is koning op sy eie mishoop - toespraak
Elke haan is koning op sy eie mishoop

As twee hande mekaar was, word albei skoon - toespraak
As twee hande mekaar was, word albei skoon

Om van ’n padda vere te probeer pluk - toespraak
Om van ’n padda vere te probeer pluk


GRAAD 4 tot 5 


Bloed kruip waar dit nie kan loop nie - toespraak
Bloed kruip waar dit nie kan loop nie
Die pap dik aanmaak - toespraak
Die pap dik aanmaak
Wie wind saai, sal storm maai - toespraak
Wie wind saai, sal storm maai
Jou eie boontjies uitdop - toespraak
Jou eie boontjies uitdop
Die oggendstond het goud in die mond - toespraak
Die oggendstond het goud in die mond

GRAAD 6 tot 7


Iemand se Achilleshiel - toespraak
Iemand se Achilleshiel

As die hoenders tande kry - toespraak
As die hoenders tande kry

’n Man van twaalf ambagte en dertien ongelukke - toespraak
’n Man van twaalf ambagte en dertien ongelukke
’n Man van twaalf ambagte en dertien ongelukke - toespraak
Haastige hond verbrand sy mond
Elke bobbejaan het sy krans - toespraak
Elke bobbejaan het sy krans


GRAAD 8 tot 9


Mens vang meer vlieë met heuning as asyn - toespraak
Mens vang meer vlieë met heuning as asyn
Elke man soen sy vrou op sy eie manier - toespraak
Elke man soen sy vrou op sy eie manier
Benoude katte maak benoude spronge - toespraak
Benoude katte maak benoude spronge
Dis maklik gesê maar die eend lê die eier - toespraak
Dis maklik gesê maar die eend lê die eier
Die verste berge is altyd die blouste - toespraak
Die verste berge is altyd die blouste

GRAAD 10 tot 12


Adam sê dis Eva en Eva sê dis die slang - toespraak
Adam sê dis Eva en Eva sê dis die slang
Hunker na die vleispotte van Egipte - toespraak
Hunker na die vleispotte van Egipte
Baantjies vir boeties - toespraak
Baantjies vir boeties
’n Saak blou-blou laat - toespraak
’n Saak blou-blou laat
Dis die klein jakkalsies wat die wingerde verniel - toespraak
Dis die klein jakkalsies wat die wingerde verniel


*Die voorgeskrewe lengte van ATKV toesprake is aangepas in die ATKV 2016 Brosjure:

Graad 1-3 is steeds 2-4 minute.

Gr.4-5 se lengte is verander van 2-4 minute na 3-5 minute.

Graad 6-7 toesprake se lengte is verander van 4-5 minute na 4-6 minute.

Hoërskooltoesprake is steeds 5-7 minute lank.

Struktuur:

Om te kyk na 'n kort video wat die struktuur van 'n goeie toespraak vir jou illustreer, kliek op die volgende skakel: Struktuur van 'n Redenaarstoespraak